Vyberte stranu

Dňa 11.10. 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prvej čerpacej stanice na ekodiesel s 30 % podielom biozložky (označený ako B30) na Slovensku.

Verejnosť má od tohto dátumu voľný prístup k dieslu s vyšším podielom biozložky, ktorý v porovnaní so štandardnou naftou B7 dosahuje až 17% emisnú úsporu. Čerpacia stanica sa je lokalizovaná v Leopoldove a je otvorená 24/7. Palivo B30 je vhodné pre inovatívne motory, ktoré majú vo svojej ponuke výrobcovia ako Peugeot, Opel, Citroen či DS. Vodiči si môžu skontrolovať kompatibilitu motora s palivom B30 na uzávere palivovej nádrže svojho auta.

Otvorenie čerpacej stanice nadväzuje na projekt spoločnosti Envien Group, ktorej cieľom je postupne do roku 2024 vymeniť svoju podnikovú flotilu 75 vozidiel za vozidlá kompatibilné s palivom B30. Súčasťou slávnostné otvorenia bola aj prezentácia projektu Biojazda. Do projektu biojazda je zahrnuté nie len palivo B30, ale aj už úspešne implementované palivo B20 v dvoch traktoroch značky John Deere a palivo B100 využívané v Scania a Renault nákladných autách.

Podstatou projektu je poukázať na skutočnosť, že palivá s vyššími prímesami biozložky, ako napr. B30, predstavujú reálne a dostupné riešenie na dosiahnutie rýchlej dekarbonizácie sektora cestnej dopravy. Ide o efektívny nástroj ako znížiť produkciu emisií skleníkových plynov. Projekt sa dostáva do stále väčšej pozornosti verejnosti i dopravcov a má potenciál stať sa príkladom dobrej praxe pre ostatných pri dekarbonizácii dopravy.