Vyberte stranu

Vyhlásenie V4

Dekarbonizácia dopravy v Európe je jedným z  najkomplexnejších problémov. Súčasná prax nemá k dispozícii veľa realistických a osvedčených riešení. Biopalivá
za posledné roky postupne zaujali nezastupiteľné miesto medzi ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie, a navyše majú potenciál pre ďalší rozvoj. Bioetanol, ako produkt vychádzajúci  zo zdrojov európskeho poľnohospodárstva, je bežne dostupným palivom a jeho význam v doprave narastá. Palivo pre benzínové motory s označením E10 (benzín
s obsahom do 10% etanolu) je k dispozícii na čerpacích staniciach v už 14 krajinách EÚ a  čoskoro bude k dispozícii aj v ďalších krajinách. Samotné významné zníženie emisií v doprave sa bude značne podieľať na dosiahnutí uhlíkovej neutrality, ktorá je hlavným cieľom európskej Zelenej dohody.

Národné politické dianie v niektorých prípadoch je niekedy skôr prekážkou pri napĺňaní cieľa dekarbonizácie. Takýmto príkladom je  Česká republika. Po niekoľkých mesiacoch oneskorenia spôsobeného pandémiou Covid-19 navrhla česká vláda zavedenie E10
s účinnosťou od polovice roku 2021. Liberálna opozičná Česká pirátska strana (ktorá je členom Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie) však nedávno navrhla zrušenie povinného primiešavania biopalív. V dôsledku tohto kroku sa oneskorí vládny plán zavedenia E10.

Miestne politické spory odsúvajú do úzadia dôležité témy, medzi ktoré patrí aj sprísňovanie povinností plynúcich zo smernice RED II pre oblasť obnoviteľných zdrojov
v doprave. Neželanými dôsledkami sú potom obmedzené investície a arbitráže týkajúce sa zmarených investícií do výroby biopalív (väčšinou ide o zahraničné investície), ale tiež nedostatok vysoko-proteínových krmív pre zvieratá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív. Ale skutočným porazeným je v tomto prípade nedostatok pokroku pri ochrane klímy.

V Poľsku, napriek politickému rozhodnutiu Ministerstva klímy
a životného prostredia, ktoré v polovici roku 2020 odsúhlasilo E10 ako jediný variant pre benzín RON95, stále prebiehajú diskusie bez reálnych záverov o konečnom termíne uvedenia E10 na trh.

V dvoch krajinách Vyšehradskej štvorky už je E10 k dispozícii. Maďarsko a Slovensko bez problémov zaviedli predaj E10 na čerpacích staniciach od januára 2020, rovnako ako predtým Rumunsko a Bulharsko. E10 predstavuje 90 – 100% benzínu predávaného na týchto trhoch. Z pohľadu širšieho regiónu môžeme spomenúť pobaltské krajiny, v ktorých tiež zaviedli E10 a o tomto kroku diskutuje aj Rakúsko.

Keďže sa  žiadne problémy v súvislosti so zavedením E10 neobjavili, tieto krajiny môžu urobiť oveľa viac pre klímu, rozvoj vidieka, zlepšenie úrovne poľnohospodárstva a taktiež pre kvalitu ovzdušia,  a to tým, že nahradia väčšie množstvo fosílnych palív obnoviteľnými palivami. Je najvyšší čas, aby Česká republika a Poľsko nasledovali dobré príklady a aby ich vlády uviedli benzín E10 na trh.