Vyberte stranu

Predstavte si menšie znečistenie

Cestná doprava predstavuje hlavný zdroj znečistenia vzduchu popri priemysle.

Čo s tým môžeme urobiť?

Predstavte si menšie znečistenie

Cestná doprava predstavuje hlavný zdroj znečistenia vzduchu popri priemysle.

Čo s tým môžeme urobiť?

Prijmite environmentálnu výzvu

Ja to jednoduché. Možno si to ani neuvedomujete, ale k pozitívnej zmene môžno už prispievate vždy, keď tankujete svoje auto. Ak máte benzínové auto, overte jeho možnosti a ak je to možné tankujte benzín s označením E10. Používaním tohto paliva okamžite znižujete produkciu škodlivých emisií.

Etanol je obnoviteľné palivo, ktoré pri spalovaní neprodukuje škodlivé látky. E10 je benzín s takmer 10 % primiešaným etanolom. Používa sa nielen v krajinách Vyšehradskej štvorky, ale aj v ďalších štátoch EÚ. Oveľa viac ako v našich končinách sa primiešava a používa v USA, Brazílii a ďalších častiach sveta, kde slúži ako významný prostriedok na spomaľovanie klimatických zmien a zvyšovanie kvality ovzdušia. Používanie etanolu ako paliva má zároveň pozitívny vplyv na rozvoj vidieka, krmovinovú sebestačnosť a zvyšovanie energetickej nezávislosti.

V krajinách V4

Naša webová stránka predstavuje čo môžeme urobiť uplatniteľné v krajinách Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a čerpá z poznatkov získaných v USA.

Je málo známym faktom, že používaním etanolu sa pozitívne ovplyvňuje kvalita ovzdušia. Znížením podielu toxických zložiek v palive (aromatických uhľovodíkov) produkuje zmes benzínu s etanolom menej pevných znečistujúcich častíc (dym, sadze) na rozdiel od čistého benzínu. V USA, v porovnaní s členskými štátmi EÚ a V4, je táto skutočnosť už dlho významným faktom pri tvorbe environmentálnej politiky.

Riešenie znečistenia

Riešením je zloženie benzínu, ktorý na čerpacích staniciach tankujete. Benzín v Európe obsahuje zvyčajne 5 % alebo 10 % etanolu. V USA sa používajú zmesi s 15 %, 20 % a dokonca až 30 % podielom etanolu. Ak to vaše auto umožní, používaním zmesi s vyšším obsahom etanolu dosiahnete okrem zníženia tvorby toxických látok v životnom prostredí aj zvýšenie výkonu motora.

Zjednodušene povedané, etanol znižuje znečistenie, šetrí životné prostredie a zlepšuje výkon motora. Je to riešenie, pri ktorom každý vyhráva – tak Vy, ako aj životné prostredie.

Objavte výhody

Rozlúčte sa so znečisteným ovzduším

Použitie väčšieho množstva etanolu vo vašom vozidle zníži objem škodlivých častíc vychádzajúcich z vášho výfuku. To predstavuje zníženie znečistenia ovzdušia a zdravotných rizík s ním spojených, ako sú ochorenia srdca, astma a rakovina atď.

Pripravte sa na viac peňazí vo Vašej peňaženke

Etanol šetrí peniaze. Nahrádza drahšie aditíva v palive a vytvára tak priestor pre Vaše úspory.

Nižšia cena v USA

Etanol je v USA väčšinou lacnejší ako benzín. Preto sa čoraz viac zvyšuje dopyt po benzíne s 15% alebo väčším podielom etanolu. V USA je na pumpách zvyčajne viac typov zmesí, z ktorých si môže zákazník vyberať. Spotrebitelia často používajú kvalitnejšie a lacnejšie etanolové zmesi.

Bezvýznamný rozdiel cien v EÚ

V EÚ je na pumpách obmedzený výber palív. V niektorých krajinách EÚ, ako je Francúzsko alebo Nemecko, sú k dispozícii dve varianty benzínu E5 a E10 (niekde aj E30 a E85), pričom E10 sa predáva za o niečo nižšiu cenu. V praxi si spotrebiteľ tento cenový rozdiel ani veľmi nevšimne.

Situácia vo V4+

V krajinách V4+ je na čerpacích staniciach k dispozícii buď E5 (CZ, PL) alebo E10 (HU, SK, RO, BG, LT atď.). Cena paliva je určená distribútorom a spotrebiteľská cena je väčšinou určená cenou ropy a výškou daní.

Spriateľte sa s efektivitou

Používanie etanolu vo vašom vozidle je úplne bezpečné. Nielen, že je etanol bezpečný pre motor Vášho automobilu, ale tiež zvyšuje jeho výkon, životnosť a čistí Váš motor od usadenín.

Bezpečnosť pre motor

Vo svete sa používa množstvo rôznych etanolových zmesí, ale nikde neboli zaznamenané prípady poškodenia spôsobené používaním etanolu. V USA sa používa benzín E10 a E15, dokonca na niektorých miestach aj E20 alebo E30. V Brazílii je do benzínu dlhodobo primiešavaných 27% etanolu.

E10

Rumunsko a Bulharsko používajú E10 od roku 2019 bez akýchkoľvek nepriaznivých následkov. Treba podotknúť, že tieto krajiny nemajú novší alebo iný vozový park ako krajiny V4. Neverte teda klamlivým informáciám o problémoch s nekompatibilitou motorov. Maďarsko a Slovensko plynulo zaviedli na čerpacích staniciach benzín E10 v januári 2020, čo okamžite prinieslo svoje výhody.

Zvýšenie oktánového čísla

Etanol má vysoké oktánové číslo. Toto číslo predstavuje kritický parameter pre zlepšenie výkonu moderných motorov. Zmesi s vyšším podielom etanolu môžu teda zlepšiť výkonnosť automobilov. So zvýšenou účinnosťou motora prídu aj pozitívne vplyvy na životné prostredie.

Riešením je zloženie benzínu, ktorý na čerpacích staniciach tankujete. Benzín v Európe obsahuje zvyčajne 5 % alebo 10 % etanolu. V USA sa používajú zmesi s 15 %, 20 % a dokonca až 30 % podielom etanolu. Ak to vaše auto umožní, používaním zmesi s vyšším obsahom etanolu dosiahnete okrem zníženia tvorby toxických látok v životnom prostredí aj zvýšenie výkonu motora.

Zjednodušene povedané, etanol znižuje znečistenie, šetrí životné prostredie a zlepšuje výkon motora. Je to riešenie, pri ktorom každý vyhráva – tak Vy, ako aj životné prostredie.

Objavte výhody

Rozlúčte sa so znečisteným ovzduším

Použitie väčšieho množstva etanolu vo vašom vozidle zníži objem škodlivých častíc vychádzajúcich z vášho výfuku. To predstavuje zníženie znečistenia ovzdušia a zdravotných rizík s ním spojených, ako sú ochorenia srdca, astma a rakovina atď.

Pripravte sa na viac peňazí vo Vašej peňaženke

Etanol šetrí peniaze. Nahrádza drahšie aditíva v palive a vytvára tak priestor pre Vaše úspory.

Nižšia cena v USA

Etanol je v USA väčšinou lacnejší ako benzín. Preto sa čoraz viac zvyšuje dopyt po benzíne s 15% alebo väčším podielom etanolu. V USA je na pumpách zvyčajne viac typov zmesí, z ktorých si môže zákazník vyberať. Spotrebitelia často používajú kvalitnejšie a lacnejšie etanolové zmesi.

Bezvýznamný rozdiel cien v EÚ

V EÚ je na pumpách obmedzený výber palív. V niektorých krajinách EÚ, ako je Francúzsko alebo Nemecko, sú k dispozícii dve varianty benzínu E5 a E10 (niekde aj E30 a E85), pričom E10 sa predáva za o niečo nižšiu cenu. V praxi si spotrebiteľ tento cenový rozdiel ani veľmi nevšimne.

Situácia vo V4+

V krajinách V4+ je na čerpacích staniciach k dispozícii buď E5 (CZ, PL) alebo E10 (HU, SK, RO, BG, LT atď.). Cena paliva je určená distribútorom a spotrebiteľská cena je väčšinou určená cenou ropy a výškou daní.

Spriateľte sa s efektivitou

Používanie etanolu vo vašom vozidle je úplne bezpečné. Nielen, že je etanol bezpečný pre motor Vášho automobilu, ale tiež zvyšuje jeho výkon, životnosť a čistí Váš motor od usadenín.

Bezpečnosť pre motor

Vo svete sa používa množstvo rôznych etanolových zmesí, ale nikde neboli zaznamenané prípady poškodenia spôsobené používaním etanolu. V USA sa používa benzín E10 a E15, dokonca na niektorých miestach aj E20 alebo E30. V Brazílii je do benzínu dlhodobo primiešavaných 27% etanolu.

E10

Rumunsko a Bulharsko používajú E10 od roku 2019 bez akýchkoľvek nepriaznivých následkov. Treba podotknúť, že tieto krajiny nemajú novší alebo iný vozový park ako krajiny V4. Neverte teda klamlivým informáciám o problémoch s nekompatibilitou motorov. Maďarsko a Slovensko plynulo zaviedli na čerpacích staniciach benzín E10 v januári 2020, čo okamžite prinieslo svoje výhody.

Zvýšenie oktánového čísla

Etanol má vysoké oktánové číslo. Toto číslo predstavuje kritický parameter pre zlepšenie výkonu moderných motorov. Zmesi s vyšším podielom etanolu môžu teda zlepšiť výkonnosť automobilov. So zvýšenou účinnosťou motora prídu aj pozitívne vplyvy na životné prostredie.

Stredobod pozornosti – čerpacia stanica

Sila ľudí je v tom čo vedia a táto vedomosť má potenciál postupne zmeniť svet – postupne, jednu nádrž benzínu po druhej. Keď bude čas zájsť na čerpaciu stanicu, spomeňte si na informácie, ktoré ste sa dozvedeli z našej webovej stánky a múdro sa rozhodujte o tom, aký benzín do svojho vozidla tankujete. Životné prostredie, miestna ekonomika a Váš motor to ocenia.

V Spojených štátoch amerických

V USA sa navyše dá ušetriť aj veľa peniazí pri správnom rozhodovaní na pumpe.

Viďte veci jasne/čisto

Emisie

Vedeli ste, že čím viac etanolu pridáte do paliva, tým je čistejšie? Je to preto, lebo etanol je alkohol, rovnaká látka ako je v martini alebo pive. Keď pridáme etanol do benzínu, nahradia sa jeho najviac toxické súčasti. Sú to známe znečisťujúce látky, voči ktorým je etanol ihneď dostupná a ekonomická alternatíva.

Štúdie preukazujú, že zmesi s etanolom dokážu znížiť obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch až o 50 % ako aj obmedziť škodlivé emisie spájané s ochoreniami srdca a astmou. Dáta nám taktiež ukazujú, že európsky bioetanol dokáže znížiť emisie skleníkových plynov až o 72 %.

Bezpečnosť motora

Ani o tom možno neviete a etanol už bežne používate. V Európskej únii skoro všetky druhy benzínu obsahujú 5 % (E5) alebo 10 % (E10) etanolu. Zatiaľ čo podiel 5 % je už dobre, 10 % podiel je ešte lepšie. E10 je najbežnejšie predávaný druh benzínu používaný v stovkách miliónov aút po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Francúzska, Nemecka alebo Thajska. V Maďarsku, na Slovensku alebo v Rumunsku či Bulharsku jazdia autá na E10 bez problémov. Nemecký automoto klub (ADAC) uskutočnil v r. 2012 prieskum zameraný na identifikáciu problémov kompatibility áut súvisiacich s  používaním E10 a žiadny problém nenašli.
Tu sa daný príbeh ani zďaleka nekončí. Množstvo zákazníkov v Spojených štátoch amerických prechádza na vyššie zmesi, ako sú napr. E20 a E30. Deje sa tak nie len preto že sú tieto vyššie zmesy pre motory bezpečné ale aj preto že nezbadáte rozdiel v spotrebe, vďaka vyššiemu oktánovému číslu a teda aj vyššiemu výkonu, v porovnaní s nižšími zmesami.

Cenová uvedomelosť

Zatiaľ čo v Európe neexistujú veľké rozdiely v cenách benzínu, nedávna analýza preukázala, že primiešaním 10 % etanolu do benzínu vie americká domácnosť ušetriť ročne v priemere až 306 USD. Prečo? Lebo etanol nahrádza drahšie palivové prísady, čo znamená vyššiu úsporu.

Dúšok čistého vzduchu

Prečo je náš benzín toxický? Každý liter totiž obsahuje chemikálie, ktoré sú známymi a obávanými karcinogémni. Štvrtina benzínu je vyrobená z hemikálií nazývaných aromáty. Spojené štáty americké ako aj Európska únia o ich škodlivosti vedia a klasifikovali ich ako nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie.

Čo sú aromáty?

Aromáty pozostávajú z chemikálií, ako sú benzén, toluén a etylbenzén. Pridávajú sa do paliva na zvýšenie oktánového čísla. Oktánové číslo benzínu spoznáte podľa označenia na výdajnom stojane, keď si vyberáte na benzínovej pumpe. Oktán je v benzíne potrebný na uľahčenie spaľovania vo vášom motore.

Aké sú zdravotné riziká spojené s aromátmi?

Aromáty, ktoré sa úplne nespália v motore, často vytvárajú nebezpečné emisie vo výfukových plynoch. Tieto aromáty zostávajú v ovzduší dlhšie ako väčšina iných toxínov, spôsobujúc mnohé zdravotné problémy, vrátane srdcových ochorení a astmy.

Etanol vs. aromáty

Etanol rovnako ako aromáty zvyšuje oktánové číslo ale je čistejšou alternatívou. Etanol môže nahradiť aromáty, a tým znížiť množstvo emisií. Čím viac je etanolu v benzíne, tým menej aromátov obsahuje. Zmesi E10 alebo v budúcnosti E20 (a viac) teda znamenajú menej emisií a lepšiu kvalitu ovzdušia.

Stredobod pozornosti – čerpacia stanica

Sila ľudí je v tom čo vedia a táto vedomosť má potenciál postupne zmeniť svet – postupne, jednu nádrž benzínu po druhej. Keď bude čas zájsť na čerpaciu stanicu, spomeňte si na informácie, ktoré ste sa dozvedeli z našej webovej stánky a múdro sa rozhodujte o tom, aký benzín do svojho vozidla tankujete. Životné prostredie, miestna ekonomika a Váš motor to ocenia.

V Spojených štátoch amerických

V USA sa navyše dá ušetriť aj veľa peniazí pri správnom rozhodovaní na pumpe.

Viďte veci jasne/čisto

Emisie

Vedeli ste, že čím viac etanolu pridáte do paliva, tým je čistejšie? Je to preto, lebo etanol je alkohol, rovnaká látka ako je v martini alebo pive. Keď pridáme etanol do benzínu, nahradia sa jeho najviac toxické súčasti. Sú to známe znečisťujúce látky, voči ktorým je etanol ihneď dostupná a ekonomická alternatíva.

Štúdie preukazujú, že zmesi s etanolom dokážu znížiť obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch až o 50 % ako aj obmedziť škodlivé emisie spájané s ochoreniami srdca a astmou. Dáta nám taktiež ukazujú, že európsky bioetanol dokáže znížiť emisie skleníkových plynov až o 72 %.

Bezpečnosť motora

Ani o tom možno neviete a etanol už bežne používate. V Európskej únii skoro všetky druhy benzínu obsahujú 5 % (E5) alebo 10 % (E10) etanolu. Zatiaľ čo podiel 5 % je už dobre, 10 % podiel je ešte lepšie. E10 je najbežnejšie predávaný druh benzínu používaný v stovkách miliónov aút po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Francúzska, Nemecka alebo Thajska. V Maďarsku, na Slovensku alebo v Rumunsku či Bulharsku jazdia autá na E10 bez problémov. Nemecký automoto klub (ADAC) uskutočnil v r. 2012 prieskum zameraný na identifikáciu problémov kompatibility áut súvisiacich s  používaním E10 a žiadny problém nenašli.
Tu sa daný príbeh ani zďaleka nekončí. Množstvo zákazníkov v Spojených štátoch amerických prechádza na vyššie zmesi, ako sú napr. E20 a E30. Deje sa tak nie len preto že sú tieto vyššie zmesy pre motory bezpečné ale aj preto že nezbadáte rozdiel v spotrebe, vďaka vyššiemu oktánovému číslu a teda aj vyššiemu výkonu, v porovnaní s nižšími zmesami.

Cenová uvedomelosť

Zatiaľ čo v Európe neexistujú veľké rozdiely v cenách benzínu, nedávna analýza preukázala, že primiešaním 10 % etanolu do benzínu vie americká domácnosť ušetriť ročne v priemere až 306 USD. Prečo? Lebo etanol nahrádza drahšie palivové prísady, čo znamená vyššiu úsporu.

Dúšok čistého vzduchu

Prečo je náš benzín toxický? Každý liter totiž obsahuje chemikálie, ktoré sú známymi a obávanými karcinogémni. Štvrtina benzínu je vyrobená z hemikálií nazývaných aromáty. Spojené štáty americké ako aj Európska únia o ich škodlivosti vedia a klasifikovali ich ako nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie.

Čo sú aromáty?

Aromáty pozostávajú z chemikálií, ako sú benzén, toluén a etylbenzén. Pridávajú sa do paliva na zvýšenie oktánového čísla. Oktánové číslo benzínu spoznáte podľa označenia na výdajnom stojane, keď si vyberáte na benzínovej pumpe. Oktán je v benzíne potrebný na uľahčenie spaľovania vo vášom motore.

Aké sú zdravotné riziká spojené s aromátmi?

Aromáty, ktoré sa úplne nespália v motore, často vytvárajú nebezpečné emisie vo výfukových plynoch. Tieto aromáty zostávajú v ovzduší dlhšie ako väčšina iných toxínov, spôsobujúc mnohé zdravotné problémy, vrátane srdcových ochorení a astmy.

Etanol vs. aromáty

Etanol rovnako ako aromáty zvyšuje oktánové číslo ale je čistejšou alternatívou. Etanol môže nahradiť aromáty, a tým znížiť množstvo emisií. Čím viac je etanolu v benzíne, tým menej aromátov obsahuje. Zmesi E10 alebo v budúcnosti E20 (a viac) teda znamenajú menej emisií a lepšiu kvalitu ovzdušia.

Biodízel

Ako bioetanol, tak aj bionafta vyrobená v Európe je vždy lepšia ako fosílne palivá. Európska bionafta vyrobená z repky olejnej alebo odpadových surovín prináša benefity pre poľnohospodárov, prispieva k potravinovej bezpečnosti, lepšej klíme a tiež k energetickej nezávislosti. Nič z tohto však neplatí pre importované suroviny do bionafty, ako napríklad palmový olej.

Súčasná situácia

Rovnako ako v prípade etanolu, faktom je, že už používame bionaftu, hoci mnohí z nás si to neuvedomujú. Vo väčšine európskych krajín sa na čerpacích staniciach predáva nafta označená ako „B7“ so 7% obsahom bionafty. Podiel 7% sa nezdá byť veľký, ale vzhľadom na celkový objem predanej nafty rozhodne nie je zanedbateľný. Vďaka svojim dobrým mazacím vlastnostiam a vysokému obsahu kyslíka je bionafta skvelým doplnkom k fosílnej nafte. Všeobecne povedané, 100% čistá bionafta by mohla ušetriť od 50% až do 90% emisií skleníkových plynov v závislosti od suroviny použitej na jej výrobu (zdroj: JEC Well-To-Wheels Report v5, JRC, 2020). Výhody sa zvyšujú s rastúcim podielom bionafty v palivovej zmesi.

Bezpečnosť

Bod vzplanutia bionafty je okolo 150 °C, zatiaľ čo približne 52 °C pre naftu, čo dáva bionafte výhodu pri manipulácii, skladovaní a preprave z hľadiska bezpečnosti. Bionafta vo svojej čistej, nemiešanej forme spôsobuje oveľa menšie škody ako ropná nafta pri uvoľnení do životného prostredia. Je biologicky odbúrateľná a malé množstvá nekontaminujú vodu.

Prevádzka motora

Hlavnou výhodou používania bionafty je, že ju možno spaľovať v existujúcich dieselových motoroch s malými alebo žiadnymi úpravami. Zvyšuje cetánové číslo, mazacie schopnosti paliva a zlepšuje spaľovanie – vďaka tomu je chod motora efektívnejší.
Bionaftu možno použiť v zmesiach s fosílnou naftou až do 100 % jej obsahu. Odporúčame Vám pozrieť si manuál k vozidlu od jeho výrobcu, aby ste zistili, ktorá zmes je optimálna pre Vaše auto.

Použitie odpadových materiálov

Väčšina bionafty sa vyrába z rastlín bohatých na olej, ako je repka, sója alebo slnečnica. Stúpa však obľuba odpadových materiálov, akými sú použité kuchynské oleje (UCO) z reštaurácií a domácností, živočíšne tuky a recyklované tuky. Technológie na ich spracovanie sa rýchlo rozvíjajú. To vytvára skvelú príležitosť pre opätovné využitie olejov, ako aj recykláciu týchto veľkých materiálových tokov. Pôvod UCO je potrebné dôkladne sledovať, pretože sa často stáva predmetom podvodov s použitím palmového oleja. Európski výrobcovia bionafty si tento problém dobre uvedomujú a vynakladajú značné úsilie na overenie pôvodu UCO pomocou overovacích mechanizmov.

Závislosť od ropy

Používanie bionafty a iných alternatívnych palív pomáha posilniť energetickú bezpečnosť a udržať príjmy v krajine, namiesto platenia za dovoz palív. Bionafta navyše prináša príležitosti na zamestnanie v poľnohospodárstve a priemysle. Bionafta pomohla viacerým krajinám znížiť ich závislosť od zahraničných zásob ropy, keďže sa väčšinou vyrába v krajine spotreby.

Biodízel

Ako bioetanol, tak aj bionafta vyrobená v Európe je vždy lepšia ako fosílne palivá. Európska bionafta vyrobená z repky olejnej alebo odpadových surovín prináša benefity pre poľnohospodárov, prispieva k potravinovej bezpečnosti, lepšej klíme a tiež k energetickej nezávislosti. Nič z tohto však neplatí pre importované suroviny do bionafty, ako napríklad palmový olej.

Súčasná situácia

Rovnako ako v prípade etanolu, faktom je, že už používame bionaftu, hoci mnohí z nás si to neuvedomujú. Vo väčšine európskych krajín sa na čerpacích staniciach predáva nafta označená ako „B7“ so 7% obsahom bionafty. Podiel 7% sa nezdá byť veľký, ale vzhľadom na celkový objem predanej nafty rozhodne nie je zanedbateľný. Vďaka svojim dobrým mazacím vlastnostiam a vysokému obsahu kyslíka je bionafta skvelým doplnkom k fosílnej nafte. Všeobecne povedané, 100% čistá bionafta by mohla ušetriť od 50% až do 90% emisií skleníkových plynov v závislosti od suroviny použitej na jej výrobu (zdroj: JEC Well-To-Wheels Report v5, JRC, 2020). Výhody sa zvyšujú s rastúcim podielom bionafty v palivovej zmesi.

Bezpečnosť

Bod vzplanutia bionafty je okolo 150 °C, zatiaľ čo približne 52 °C pre naftu, čo dáva bionafte výhodu pri manipulácii, skladovaní a preprave z hľadiska bezpečnosti. Bionafta vo svojej čistej, nemiešanej forme spôsobuje oveľa menšie škody ako ropná nafta pri uvoľnení do životného prostredia. Je biologicky odbúrateľná a malé množstvá nekontaminujú vodu.

Prevádzka motora

Hlavnou výhodou používania bionafty je, že ju možno spaľovať v existujúcich dieselových motoroch s malými alebo žiadnymi úpravami. Zvyšuje cetánové číslo, mazacie schopnosti paliva a zlepšuje spaľovanie – vďaka tomu je chod motora efektívnejší.
Bionaftu možno použiť v zmesiach s fosílnou naftou až do 100 % jej obsahu. Odporúčame Vám pozrieť si manuál k vozidlu od jeho výrobcu, aby ste zistili, ktorá zmes je optimálna pre Vaše auto.

Použitie odpadových materiálov

Väčšina bionafty sa vyrába z rastlín bohatých na olej, ako je repka, sója alebo slnečnica. Stúpa však obľuba odpadových materiálov, akými sú použité kuchynské oleje (UCO) z reštaurácií a domácností, živočíšne tuky a recyklované tuky. Technológie na ich spracovanie sa rýchlo rozvíjajú. To vytvára skvelú príležitosť pre opätovné využitie olejov, ako aj recykláciu týchto veľkých materiálových tokov. Pôvod UCO je potrebné dôkladne sledovať, pretože sa často stáva predmetom podvodov s použitím palmového oleja. Európski výrobcovia bionafty si tento problém dobre uvedomujú a vynakladajú značné úsilie na overenie pôvodu UCO pomocou overovacích mechanizmov.

Závislosť od ropy

Používanie bionafty a iných alternatívnych palív pomáha posilniť energetickú bezpečnosť a udržať príjmy v krajine, namiesto platenia za dovoz palív. Bionafta navyše prináša príležitosti na zamestnanie v poľnohospodárstve a priemysle. Bionafta pomohla viacerým krajinám znížiť ich závislosť od zahraničných zásob ropy, keďže sa väčšinou vyrába v krajine spotreby.

Konajme

Za posledných 20 rokov sme prešli dlhú cestu v zlepšovaní kvality ovzdušia. Modré nebo, spievajúce vtáčiky a nádherné západy slnka – toto všetko milujeme na našej zemeguli. Čo môžeme urobiť preto, aby tu všetká táto krása zostala aj o 20 rokov?
Každý z nás môže pozitívne ovplyvniť naše životné prostredie tým, že do svojho auta natankuje palivá s vyšším podielom etanolu alebo biodízlu.

V krajinách V4

Ak je E10 dostupná a vaše auto to umožňuje, natankujte ju a informujte sa o dostupnosti vyšších zmesí ako je napr. E20. V prípade ich nedostupnosti žiadajte vašu vládu o zavedenie E20 vo vašej krajine.

V Spojených štátoch amerických

V USA benzíny s podielom etanolu do 30 %, alebo E30, sabezpečne používajú bez užívateľských problémov. Zistite viac o palivových zmesiach s etanolom a biodízlom, aby ste vedeli, čo očakávať na benzínovej pumpe v Spojených štátoch. Zisti viac
Zistite viac o tom, ako nádrž za nádržou spotrebovaného paliva dokáže v Spojených štátoch zlepšovať kvalitu ovzdušia. Pridajte sa k našej komunite a dostávajte pravidelné informácie o hnutí, ktoré vytvárame.